Tipping Point

“With the capacity to represent the world in signs and symbols comes the capacity to change it, which as it happens, is also the capacity to destroy it.”
The Sixth Extinction – Elizabeth Kolbert

WP_20170505_15_47_08_Rich

Tipping Point (detail)

  • Show All
  • Tipping Point

 

Tipping Point is een installatie bestaande uit tekeningen van fragmenten van bedreigde levensvormen. Deze tekeningen liggen in bewaardozen, zodat het idee van een depot ontstaat. Zo’n plek waar je terug kunt vinden hoe het ooit is geweest, waar reconstructies gemaakt kunnen worden, maar waar de werkelijkheid van toen vervlogen is.

Het werk komt voort uit mijn interesse voor biodiversiteit. We leven in een tijd dat er op ongekende schaal levensvormen aan het verdwijnen zijn. Het verdwijnen van soorten is een natuurlijk proces en heeft altijd al plaatsgevonden. Wetenschappers zijn het erover eens dat dit proces, door toedoen van de mens, in een enorme stroomversnelling is gekomen. ‘Tipping Point’ is het punt waarop een langzame, te stoppen verandering onomkeerbaar wordt, vaak met dramatische gevolgen.

Is het erg dat soorten verdwijnen en zo ja, waarom dan? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de mens? Vanuit deze vragen ben ik research gaan doen en daaruit is dit werk voortgekomen. Inspiratie vond ik in wetenschappelijke literatuur, zoals ´The Sixth Extinction´ van Elizabeth Kolbert en ´The future of life´ van Edward O. Wilson.

“The totality of life, known as the biosphere to scientists and creation to theologians, is a membrane of organisms wrapped around Earth so thin it cannot be seen edgewise from a space shuttle, yet so internally complex that most species composing it remain undiscovered.”
The future of life - Edward O. Wilson

De verzameling tekeningen is gebaseerd op allerlei afbeeldingen die ik vond op internet. Afbeeldingen van bedreigde levensvormen in hun natuurlijke omgeving, die ik heb geabstraheerd tot contouren en structuren. De dozen waar de tekeningen in liggen zijn schijnbaar achteloos op en over elkaar heen gelegd. Het heeft enerzijds te maken met hoe wij dingen die verdwijnen proberen vast te houden, via de afbeelding, en hoe dat gedoemd is te mislukken. Tegelijkertijd ontstaat er uit de fragmenten waaruit het beeld is opgebouwd een nieuw geheel, een soort stromend wezen.